لیگ ایران

رتبه تیم بازی برد باخت SF SA PF PA امتیاز
1 2 3 4 5

مقدماتی المپیک

رتبه تیم بازی برد باخت SF SA PF PA امتیاز
1 2 3 4 5

ریو 2016 - گروه A

رتبه تیم بازی برد باخت SF SA PF PA امتیاز
1 2 3 4 5

ریو 2016 - گروه B

رتبه تیم بازی برد باخت SF SA PF PA امتیاز
1 2 3 4 5

لیگ جهانی والیبال - گروه A

رتبه تیم بازی برد باخت SF SA PF PA امتیاز
1 فرانسه 9 8 1 26 7 792 673 25
2 برزیل 9 6 3 22 14 725 700 19
3 صربستان 9 6 3 21 14 711 675 18
4 روسیه 9 5 4 19 16 787 775 14
5 کانادا 9 5 4 18 20 843 858 12
6 آمریکا 9 4 5 19 16 816 804 14
7 بلژیک 9 4 5 18 19 808 819 14
8 لهستان 9 4 5 17 19 806 801 12
9 بلغارستان 9 4 5 16 22 819 861 10
10 آرژانتین 9 3 6 15 22 800 837 11
11 ایران 9 3 6 11 23 739 795 7
12 ایتالیا 9 2 7 13 23 798 846 6
1 2 3 4 5
فرانسه
بلغارستان
3
0
25
23
25
15
25
22


۰۳/۱۲
18:30
بلژیک
کانادا
2
3
22
25
25
19
24
26
25
23
13
15
۰۳/۱۲
18:40
برزیل
لهستان
2
3
20
25
25
20
25
19
22
25
8
15
۰۳/۱۲
19:30
روسیه
آرژانتین
3
0
25
17
25
18
25
19


۰۳/۱۲
20:40
صربستان
آمریکا
3
1
25
18
23
25
25
20
25
21

۰۳/۱۲
21:30
ایتالیا
ایران
3
0
25
22
25
23
25
22


۰۳/۱۲
22:30
ایتالیا
لهستان
1
3
25
21
17
25
18
25
23
25

۰۳/۱۳
16:30
بلغارستان
آرژانتین
2
3
23
25
25
23
25
20
21
25
12
15
۰۳/۱۳
17:40
کانادا
آمریکا
3
2
23
25
25
19
18
25
25
23
15
11
۰۳/۱۳
18:30
ایران
برزیل
1
3
25
21
19
25
22
25
21
25

۰۳/۱۳
19:30
روسیه
فرانسه
1
3
13
25
20
25
25
22
21
25

۰۳/۱۳
20:40
بلژیک
صربستان
3
0
25
20
25
18
25
23


۰۳/۱۳
21:30
آرژانتین
فرانسه
0
3
17
25
25
27
22
25


۰۳/۱۴
17:40
ایتالیا
برزیل
1
3
15
25
25
17
23
25
22
25

۰۳/۱۴
18:30
آمریکا
بلژیک
1
3
23
25
16
25
25
22
26
28

۰۳/۱۴
18:30
لهستان
ایران
1
3
25
18
23
25
23
25
22
25

۰۳/۱۴
19:30
روسیه
بلغارستان
2
3
25
21
25
15
22
25
25
27
13
15
۰۳/۱۴
20:40
کانادا
صربستان
1
3
23
25
21
25
25
20
20
25

۰۳/۱۴
21:30
صربستان
آرژانتین
3
0
25
18
25
22
25
23


۰۳/۱۹
18:00
کانادا
برزیل
1
3
25
23
20
25
22
25
23
25

۰۳/۱۹
18:10
ایتالیا
آمریکا
0
3
22
25
23
25
23
25


۰۳/۱۹
20:00
ایران
بلژیک
3
2
23
25
25
17
25
22
23
25
15
12
۰۳/۱۹
21:00
بلغارستان
لهستان
3
2
25
16
20
25
19
25
25
23
16
14
۰۳/۱۹
21:40
فرانسه
روسیه
3
1
25
12
22
25
25
21
25
18

۰۳/۱۹
23:00
بلژیک
آرژانتین
3
2
23
25
25
20
25
23
24
26
15
6
۰۳/۲۰
18:00
برزیل
لهستان
3
1
25
21
25
20
17
25
25
19

۰۳/۲۰
18:10
آمریکا
روسیه
3
0
25
20
25
22
25
22


۰۳/۲۰
20:00
ایران
صربستان
1
3
20
25
23
25
25
16
16
25

۰۳/۲۰
21:10
کانادا
بلغارستان
3
1
27
25
30
28
21
25
25
23

۰۳/۲۰
21:40
فرانسه
ایتالیا
3
1
21
25
25
21
25
21
26
24

۰۳/۲۰
23:00
ایتالیا
روسیه
2
3
33
31
23
25
25
21
23
25
10
15
۰۳/۲۱
18:00
صربستان
بلژیک
3
0
25
22
25
18
25
20


۰۳/۲۱
18:10
لهستان
کانادا
3
1
25
21
27
25
20
25
25
19

۰۳/۲۱
18:10
فرانسه
آمریکا
3
1
25
20
18
25
25
22
25
21

۰۳/۲۱
21:00
ایران
آرژانتین
3
2
29
27
25
20
20
25
23
25
15
11
۰۳/۲۱
21:00
برزیل
بلغارستان
1
3
22
25
19
25
25
23
19
25

۰۳/۲۱
21:40
ایران
آمریکا
0
3
17
25
22
25
28
30


۰۳/۲۵
19:30
لهستان
روسیه
0
3
22
25
17
25
21
25


۰۳/۲۵
22:55
ایتالیا
فرانسه
3
2
20
25
25
21
24
26
25
20
16
14
۰۳/۲۶
19:40
برزیل
بلغارستان
3
0
25
15
25
19
25
22


۰۳/۲۷
01:40
آرژانتین
صربستان
2
3
22
25
25
19
22
25
30
28
12
15
۰۳/۲۷
04:40
فرانسه
کانادا
3
0
25
16
25
15
25
21


۰۳/۲۷
19:40
آمریکا
روسیه
2
3
29
31
25
17
19
25
29
27
13
15
۰۳/۲۷
19:55
ایتالیا
بلژیک
1
3
22
25
24
26
27
25
16
25

۰۳/۲۷
22:40
لهستان
ایران
3
0
25
17
25
18
25
22


۰۳/۲۷
22:55
آرژانتین
برزیل
3
1
19
25
25
21
25
22
25
19

۰۳/۲۸
02:40
روسیه
ایران
3
0
26
24
25
18
25
18


۰۳/۲۸
19:55
لهستان
آمریکا
1
3
31
29
17
25
25
27
20
25

۰۳/۲۸
22:55
صربستان
برزیل
1
3
22
25
16
25
25
17
23
25

۰۳/۲۸
23:40
آرژانتین
بلغارستان
3
1
25
16
25
21
23
25
25
19

۰۳/۲۹
02:40

لیگ جهانی والیبال - گروه B

رتبه تیم بازی برد باخت SF SA PF PA امتیاز
1 2 3 4 5

لیگ جهانی والیبال - گروه C

رتبه تیم بازی برد باخت SF SA PF PA امتیاز
1 2 3 4 5

لیگ جهانی والیبال - گروه D

رتبه تیم بازی برد باخت SF SA PF PA امتیاز
1 2 3 4 5

لیگ جهانی والیبال - گروه E

رتبه تیم بازی برد باخت SF SA PF PA امتیاز
1 2 3 4 5

لیگ جهانی والیبال - گروه F

رتبه تیم بازی برد باخت SF SA PF PA امتیاز
1 2 3 4 5

لیگ جهانی والیبال - گروه G

رتبه تیم بازی برد باخت SF SA PF PA امتیاز
1 2 3 4 5

لیگ جهانی والیبال - گروه H

رتبه تیم بازی برد باخت SF SA PF PA امتیاز
1 2 3 4 5

لیگ جهانی والیبال - گروه I

رتبه تیم بازی برد باخت SF SA PF PA امتیاز
1 2 3 4 5

لیگ جهانی والیبال - گروه J

رتبه تیم بازی برد باخت SF SA PF PA امتیاز
1 2 3 4 5