لیگ ایران

رتبه تیم بازی برد باخت SF SA PF PA امتیاز
2 سایپا 22 16 6 54 31 1958 1744 47
3 شهرداری تبریز 22 16 6 52 34 1933 1870 44
4 شهرداری ورامین 22 13 9 50 41 2053 2007 40
5 پیکان تهران 22 13 9 48 33 1907 1702 39
6 کاله مازندران 22 13 9 47 36 1940 1792 39
7 خاتم اردکان 22 11 11 42 45 1952 2002 30
8 هاوش گنبد 22 8 14 32 51 1687 1915 22
9 شمس 22 8 14 32 51 1687 1915 22
10 شهرداری ارومیه 22 7 15 38 53 1887 2079 23
11 سارویه ساری 22 5 17 30 54 1744 1949 17
12 پدافند کاشان 22 3 19 21 59 1699 1863 11
1 2 3 4 5

مقدماتی المپیک

رتبه تیم بازی برد باخت SF SA PF PA امتیاز
1 2 3 4 5

ریو 2016 - گروه A

رتبه تیم بازی برد باخت SF SA PF PA امتیاز
1 2 3 4 5

ریو 2016 - گروه B

رتبه تیم بازی برد باخت SF SA PF PA امتیاز
1 2 3 4 5

لیگ جهانی والیبال - گروه A

رتبه تیم بازی برد باخت SF SA PF PA امتیاز
1 ایتالیا 5 5 0 15 2 423 326 15
2 بلژیک 5 3 2 11 8 419 394 10
3 اسلوونی 5 3 2 12 10 479 463 9
4 آرژانتین 5 2 3 10 11 475 469 6
5 ژاپن 5 2 3 8 11 414 427 5
6 دومنیکن 5 0 5 1 15 267 398 0
1 2 3 4 5
ایتالیا
ژاپن
3
0
25
20
25
21
25
23


۰۶/۱۹
11:38
دومنیکن
اسلوونی
1
3
25
22
13
25
13
25
17
25

۰۶/۲۱
19:30
بلژیک
آرژانتین
3
1
25
19
25
19
20
25
25
19

۰۶/۲۱
23:00
دومنیکن
ژاپن
0
3
20
25
16
25
16
25


۰۶/۲۲
18:30
ایتالیا
بلژیک
3
0
25
20
25
17
25
16


۰۶/۲۲
23:00
ژاپن
اسلوونی
1
3
20
25
25
22
20
25
13
25

۰۶/۲۳
19:30
آرژانتین
دومنیکن
3
0
26
24
25
15
25
15


۰۶/۲۳
23:00
بلژیک
اسلوونی
2
3
25
22
25
21
19
25
23
25
13
15
۰۶/۲۴
19:30
ایتالیا
آرژانتین
3
1
22
25
25
15
25
23
28
26

۰۶/۲۴
23:45
ژاپن
بلژیک
1
3
25
14
23
25
14
25
19
25

۰۶/۲۵
19:30
دومنیکن
ایتالیا
0
3
12
25
18
25
15
25


۰۶/۲۵
23:45
بلژیک
دومنیکن
3
0
25
18
25
13
25
17


۰۶/۲۶
19:30
آرژانتین
اسلوونی
3
2
25
18
22
25
27
29
25
17
15
13
۰۶/۲۷
11:08
ژاپن
آرژانتین
3
2
26
24
20
25
30
32
25
20
15
13
۰۶/۲۷
19:30
ایتالیا
اسلوونی
3
1
23
25
25
19
25
13
25
18

۰۶/۲۷
23:45

لیگ جهانی والیبال - گروه B

رتبه تیم بازی برد باخت SF SA PF PA امتیاز
1 برزیل 5 4 1 13 6 439 405 11
2 هلند 5 4 1 12 8 455 420 11
3 فرانسه 5 3 2 13 7 456 420 11
4 کانادا 5 3 2 11 7 426 408 9
5 چین 4 0 4 3 12 316 365 0
5 مصر 5 1 4 4 13 368 426 3
1 2 3 4 5
فرانسه
چین
3
0
25
20
25
21
25
17


۰۶/۲۱
15:30
هلند
کانادا
0
3
15
25
23
25
18
25


۰۶/۲۱
18:30
برزیل
مصر
3
0
25
17
25
22
25
20


۰۶/۲۱
23:47
مصر
کانادا
0
3
25
27
28
30
19
25


۰۶/۲۲
18:30
برزیل
فرانسه
3
2
25
20
25
20
21
25
23
25
15
12
۰۶/۲۲
22:00
چین
هلند
1
3
21
25
13
25
25
23
13
25

۰۶/۲۳
18:30
فرانسه
مصر
3
0
25
22
25
23
25
16


۰۶/۲۳
22:00
کانادا
چین
3
1
25
22
25
19
21
25
25
23

۰۶/۲۴
18:30
هلند
برزیل
3
1
21
25
25
20
25
20
25
21

۰۶/۲۴
22:00
چین
مصر
1
3
26
29
24
26
25
17
21
25

۰۶/۲۵
18:30
هلند
فرانسه
3
2
23
25
19
25
25
21
25
23
15
13
۰۶/۲۵
22:30
مصر
هلند
1
3
18
25
21
25
25
23
16
25

۰۶/۲۶
18:30
برزیل
کانادا
3
1
25
22
19
25
25
23
25
18

۰۶/۲۶
22:00
چین
برزیل
0
3
21
25
22
25
17
25


۰۶/۲۷
18:30
کانادا
فرانسه
1
3
22
25
21
25
25
22
17
25

۰۶/۲۷
22:00

لیگ جهانی والیبال - گروه C

رتبه تیم بازی برد باخت SF SA PF PA امتیاز
1 آمریکا 5 5 0 15 5 456 383 13
2 صربستان 5 4 1 14 7 476 430 12
3 روسیه 5 3 2 12 6 422 366 10
4 استرالیا 5 2 3 9 11 428 442 7
5 کامرون 5 1 4 4 12 334 398 3
6 تونس 5 0 5 2 15 317 414 0
1 2 3 4 5
کامرون
تونس
3
0
25
20
28
26
25
21


۰۶/۲۱
16:30
استرالیا
روسیه
0
3
21
25
20
25
16
25


۰۶/۲۱
19:30
آمریکا
صربستان
3
2
15
25
25
14
21
25
25
20
15
10
۰۶/۲۱
23:00
استرالیا
آمریکا
2
3
23
25
20
25
25
22
25
23
10
15
۰۶/۲۲
19:30
کامرون
صربستان
0
3
28
30
16
25
18
25


۰۶/۲۲
23:00
استرالیا
کامرون
3
1
21
25
25
17
25
20
25
20

۰۶/۲۳
19:30
روسیه
تونس
3
0
25
19
25
6
25
19


۰۶/۲۳
23:00
صربستان
تونس
3
1
20
25
25
20
25
21
25
20

۰۶/۲۴
19:30
آمریکا
روسیه
3
1
25
23
20
25
25
23
25
20

۰۶/۲۴
23:00
کامرون
آمریکا
0
3
18
25
20
25
14
25


۰۶/۲۵
19:30
صربستان
استرالیا
3
1
25
20
21
25
25
17
25
19

۰۶/۲۵
23:00
روسیه
کامرون
3
0
25
16
30
28
25
15


۰۶/۲۶
19:30
استرالیا
تونس
3
1
16
25
25
17
25
19
25
16

۰۶/۲۶
23:00
آمریکا
تونس
3
0
25
12
25
18
25
13


۰۶/۲۷
19:30
صربستان
روسیه
3
2
25
21
24
26
25
17
22
25
15
12
۰۶/۲۷
23:00

لیگ جهانی والیبال - گروه D

رتبه تیم بازی برد باخت SF SA PF PA امتیاز
1 لهستان 5 5 0 15 3 445 343 15
2 بلغارستان 8 4 4 16 12 532 512 12
3 ایران 6 4 2 12 10 506 479 11
4 فنلاند 5 2 3 9 12 453 471 6
5 کوبا 5 1 4 6 13 392 436 3
6 پورتوریکو 5 0 5 3 15 331 435 1
1 2 3 4 5
بلغارستان
فنلاند
3
0
25
21
25
19
25
22


۰۶/۱۸
11:25
ایران
پورتوریکو
3
0
25
19
25
14
25
18


۰۶/۲۱
18:30
کوبا
لهستان
1
3
18
25
19
25
25
21
14
25

۰۶/۲۱
22:00
پورتوریکو
لهستان
0
3
14
25
12
25
15
25


۰۶/۲۲
18:30
ایران
بلغارستان
3
1
25
22
25
20
22
25
25
19

۰۶/۲۲
22:10
فنلاند
کوبا
3
1
25
19
25
19
20
25
25
16

۰۶/۲۳
18:30
بلغارستان
پورتوریکو
3
0
25
16
25
18
25
21


۰۶/۲۳
22:10
کوبا
ایران
1
3
25
17
18
25
22
25
19
25

۰۶/۲۴
18:30
لهستان
فنلاند
3
1
25
20
26
28
25
16
25
15

۰۶/۲۴
22:00
پورتوریکو
فنلاند
2
3
19
25
23
25
29
27
25
21
10
15
۰۶/۲۵
18:30
کوبا
بلغارستان
0
3
22
25
16
25
18
25


۰۶/۲۵
22:10
کوبا
پورتوریکو
3
1
25
15
22
25
25
21
25
17

۰۶/۲۶
18:30
ایران
لهستان
0
3
21
25
20
25
22
25


۰۶/۲۶
22:00
فنلاند
ایران
2
3
19
25
25
22
25
23
23
25
12
15
۰۶/۲۷
18:30
بلغارستان
لهستان
1
3
14
25
25
23
22
25
23
25

۰۶/۲۷
22:10

لیگ جهانی والیبال - گروه E

رتبه تیم بازی برد باخت SF SA PF PA امتیاز
1 ایتالیا 8 7 1 23 6 691 568 22
2 روسیه 8 6 2 21 8 675 578 18
3 هلند 8 5 3 16 15 692 661 14
4 فنلاند 8 2 6 10 21 638 719 6
1 2 3 4 5
هلند
روسیه
0
3
17
25
16
25
21
25


۰۶/۳۰
19:30
ایتالیا
فنلاند
3
0
25
20
25
18
25
16


۰۶/۳۰
23:45
هلند
فنلاند
3
1
25
19
23
25
25
16
25
13

۰۶/۳۱
17:30
روسیه
ایتالیا
3
2
19
25
25
18
25
21
19
25
15
11
۰۶/۳۱
21:45
روسیه
فنلاند
3
0
25
17
25
19
25
22


۰۷/۰۱
17:30
ایتالیا
هلند
3
1
16
25
25
20
27
25
25
15

۰۷/۰۱
21:45

لیگ جهانی والیبال - گروه F

رتبه تیم بازی برد باخت SF SA PF PA امتیاز
1 برزیل 8 7 1 22 8 699 618 19
2 بلژیک 8 4 4 16 14 667 657 14
3 اسلوونی 8 4 4 17 16 722 716 13
4 استرالیا 8 3 5 12 19 665 701 9
1 2 3 4 5
برزیل
استرالیا
3
0
25
21
25
22
25
15


۰۶/۳۰
19:30
بلژیک
اسلوونی
0
3
26
28
26
28
19
25


۰۶/۳۰
23:00
استرالیا
بلژیک
0
3
26
28
26
28
20
25


۰۶/۳۱
17:30
اسلوونی
برزیل
0
3
22
25
21
25
16
25


۰۶/۳۱
22:00
اسلوونی
استرالیا
2
3
25
23
20
25
25
19
22
25
11
15
۰۷/۰۱
17:30
بلژیک
برزیل
2
3
25
22
25
23
19
25
15
25
12
15
۰۷/۰۱
21:00

لیگ جهانی والیبال - گروه G

رتبه تیم بازی برد باخت SF SA PF PA امتیاز
1 آمریکا 8 8 0 24 6 704 585 22
2 کانادا 8 5 3 18 14 712 694 13
3 بلغارستان 8 4 4 16 12 625 617 13
4 ایران 8 4 4 14 16 674 664 12
1 2 3 4 5
آمریکا
کانادا
3
1
25
17
25
14
21
25
25
17

۰۶/۳۰
18:30
بلغارستان
ایران
3
0
25
19
28
26
26
24


۰۶/۳۰
22:10
ایران
کانادا
2
3
20
25
25
20
15
25
25
23
12
15
۰۶/۳۱
16:30
بلغارستان
آمریکا
0
3
20
25
20
25
18
25


۰۶/۳۱
20:10
آمریکا
ایران
3
0
25
23
26
24
26
24


۰۷/۰۱
16:30
بلغارستان
کانادا
2
3
19
25
14
25
25
21
25
19
10
15
۰۷/۰۱
20:10

لیگ جهانی والیبال - گروه H

رتبه تیم بازی برد باخت SF SA PF PA امتیاز
1 لهستان 8 6 2 21 9 702 593 19
2 صربستان 8 6 2 20 12 707 677 17
3 فرانسه 8 5 3 21 12 765 688 18
4 آرژانتین 8 3 5 14 19 725 751 8
1 2 3 4 5
صربستان
فرانسه
3
2
22
25
26
24
25
20
18
25
18
16
۰۶/۳۰
18:30
لهستان
آرژانتین
2
3
25
16
19
25
23
25
25
23
14
16
۰۶/۳۰
22:10
صربستان
آرژانتین
3
0
25
18
25
22
25
22


۰۶/۳۱
16:30
لهستان
فرانسه
1
3
15
25
18
25
25
23
18
25

۰۶/۳۱
20:10
فرانسه
آرژانتین
3
1
25
16
25
20
26
28
25
19

۰۷/۰۱
16:30
لهستان
صربستان
3
0
25
17
25
16
25
14


۰۷/۰۱
20:10

لیگ جهانی والیبال - گروه I

رتبه تیم بازی برد باخت SF SA PF PA امتیاز
1 2 3 4 5

لیگ جهانی والیبال - گروه J

رتبه تیم بازی برد باخت SF SA PF PA امتیاز
1 2 3 4 5