لیگ ایران

رتبه تیم بازی برد باخت SF SA PF PA امتیاز
1 2 3 4 5

مقدماتی المپیک

رتبه تیم بازی برد باخت SF SA PF PA امتیاز
1 2 3 4 5

ریو 2016 - گروه A

رتبه تیم بازی برد باخت SF SA PF PA امتیاز
1 2 3 4 5

ریو 2016 - گروه B

رتبه تیم بازی برد باخت SF SA PF PA امتیاز
1 2 3 4 5

لیگ ملت‌های والیبال - گروه A

رتبه تیم بازی برد باخت SF SA PF PA امتیاز
1 برزیل 15 14 1 44 15 1408 1218 39
2 ایران 15 12 3 38 15 1276 1173 36
3 روسیه 15 12 3 37 17 1284 1164 34
4 فرانسه 15 11 4 38 18 1341 1251 34
5 لهستان 15 11 4 38 25 1465 1397 30
6 آمریکا 15 9 6 32 24 1317 1258 28
7 آرژانتین 15 8 7 33 26 1363 1304 26
8 ایتالیا 15 8 7 31 25 1316 1263 25
9 کانادا 15 8 7 29 29 1313 1321 23
10 ژاپن 15 7 8 27 32 1318 1326 19
11 صربستان 15 6 9 28 36 1393 1417 17
12 بلغارستان 15 5 10 21 38 1268 1372 13
13 استرالیا 15 3 12 20 37 1217 1334 13
14 آلمان 15 3 12 23 41 1349 1470 12
15 پرتغال 15 2 13 12 40 1095 1268 7
16 چین 15 1 14 9 42 1047 1234 4
1 2 3 4 5
ایران
ایتالیا
3
1
20
25
25
23
25
23
25
23

۰۳/۱۰
12:30
چین
آلمان
2
3
21
25
21
25
25
19
25
19
11
15
۰۳/۱۰
16:30
صربستان
ژاپن
1
3
17
25
12
25
26
24
17
25

۰۳/۱۰
19:30
آمریکا
برزیل
0
3
22
25
22
25
23
25


۰۳/۱۰
20:00
فرانسه
روسیه
3
1
25
19
25
22
20
25
25
23

۰۳/۱۰
22:30
لهستان
استرالیا
3
1
25
15
24
26
25
21
25
14

۰۳/۱۰
23:00
کانادا
بلغارستان
1
3
20
25
24
26
25
19
17
25

۰۳/۱۱
01:40
آرژانتین
پرتغال
3
0
25
17
25
21
25
21


۰۳/۱۱
04:40
ایتالیا
آلمان
3
0
25
21
30
28
25
23


۰۳/۱۱
12:30
برزیل
استرالیا
3
2
32
34
25
16
25
19
27
29
15
13
۰۳/۱۱
16:30
چین
ایران
0
3
22
25
18
25
21
25


۰۳/۱۱
16:30
ژاپن
روسیه
1
3
22
25
25
23
19
25
23
25

۰۳/۱۱
18:30
آمریکا
لهستان
2
3
25
17
32
34
28
26
23
25
9
15
۰۳/۱۱
19:30
صربستان
فرانسه
1
3
12
25
22
25
25
20
20
25

۰۳/۱۱
21:30
کانادا
پرتغال
3
0
25
20
25
23
25
16


۰۳/۱۲
01:40
آرژانتین
بلغارستان
3
0
25
16
25
21
25
23


۰۳/۱۲
04:40
آلمان
ایران
0
3
28
30
27
29
20
25


۰۳/۱۲
12:30
چین
ایتالیا
0
3
21
25
13
25
24
26


۰۳/۱۲
16:30
استرالیا
آمریکا
1
3
25
19
25
27
16
25
16
25

۰۳/۱۲
16:30
ژاپن
فرانسه
1
3
22
25
27
25
19
25
15
25

۰۳/۱۲
18:30
برزیل
لهستان
3
1
22
25
25
15
25
21
25
17

۰۳/۱۲
19:30
روسیه
صربستان
3
2
20
25
26
24
25
23
22
25
15
10
۰۳/۱۲
21:30
پرتغال
بلغارستان
1
3
21
25
25
19
26
28
23
25

۰۳/۱۲
23:40
آرژانتین
کانادا
1
3
21
25
27
29
25
16
24
26

۰۳/۱۳
02:40
برزیل
ایران
3
2
23
25
25
16
21
25
33
31
15
10
۰۳/۱۷
11:00
فرانسه
لهستان
3
1
28
26
25
23
24
26
25
20

۰۳/۱۷
12:30
ژاپن
آرژانتین
3
0
25
16
25
16
33
31


۰۳/۱۷
14:40
ایتالیا
آمریکا
3
1
25
23
13
25
25
20
25
23

۰۳/۱۷
15:30
چین
بلغارستان
3
0
26
24
25
20
25
17


۰۳/۱۷
16:00
روسیه
پرتغال
3
0
25
19
25
22
25
20


۰۳/۱۷
18:30
آلمان
صربستان
3
2
25
20
16
25
26
28
26
24
15
9
۰۳/۱۸
01:10
کانادا
استرالیا
3
0
25
23
25
17
25
18


۰۳/۱۸
04:10
آرژانتین
ایران
1
3
19
25
25
20
22
25
32
34

۰۳/۱۸
10:40
لهستان
بلغارستان
3
1
22
25
25
19
27
25
25
20

۰۳/۱۸
12:30
ژاپن
برزیل
0
3
22
25
19
25
21
25


۰۳/۱۸
14:30
ایتالیا
پرتغال
3
0
25
13
25
20
25
11


۰۳/۱۸
15:30
چین
فرانسه
0
3
16
25
23
25
20
25


۰۳/۱۸
16:00
روسیه
آمریکا
3
0
25
22
25
19
25
15


۰۳/۱۸
18:30
کانادا
آلمان
3
2
23
25
29
27
25
18
23
25
15
12
۰۳/۱۹
03:40
آرژانتین
برزیل
2
3
20
25
25
21
28
26
23
25
12
15
۰۳/۱۹
10:40
بلغارستان
فرانسه
3
2
18
25
23
25
25
21
25
23
15
11
۰۳/۱۹
12:30
ژاپن
ایران
0
3
22
25
21
25
19
25


۰۳/۱۹
14:40
چین
لهستان
0
3
22
25
13
25
15
25


۰۳/۱۹
15:30
پرتغال
آمریکا
1
3
20
25
25
22
22
25
17
25

۰۳/۱۹
15:30
روسیه
ایتالیا
3
0
29
27
25
16
25
18


۰۳/۱۹
18:30
استرالیا
آلمان
3
0
25
20
25
20
16


۰۳/۱۹
21:40
ایران
کانادا
3
0
25
15
26
24
25
16


۰۳/۲۴
18:30
ژاپن
ایتالیا
1
3
25
23
15
25
27
29
21
25

۰۳/۲۴
18:30
روسیه
لهستان
3
1
24
26
25
20
25
22
25
19

۰۳/۲۴
18:30
آمریکا
آرژانتین
3
1
25
22
25
19
21
25
25
21

۰۳/۲۴
19:30
برزیل
صربستان
2
3
25
17
22
25
25
17
20
25
12
15
۰۳/۲۴
21:30
بلغارستان
استرالیا
3
2
20
25
29
27
22
25
25
21
15
13
۰۳/۲۴
22:10
فرانسه
آلمان
3
1
24
26
25
20
25
19
25
20

۰۳/۲۴
22:30
روسیه
کانادا
3
1
25
23
22
25
25
20
25
23

۰۳/۲۵
15:30
استرالیا
ایتالیا
1
3
18
25
32
30
18
25
15
25

۰۳/۲۵
18:30
ایران
لهستان
3
2
25
20
21
25
18
25
25
17
15
8
۰۳/۲۵
18:30
آمریکا
آلمان
3
1
25
22
21
25
25
19
25
18

۰۳/۲۵
19:30
برزیل
چین
3
0
25
15
25
18
25
22


۰۳/۲۵
19:30
فرانسه
آرژانتین
1
3
18
25
17
25
25
19
20
25

۰۳/۲۵
22:30
پرتغال
صربستان
2
3
25
21
15
25
22
25
32
30
9
15
۰۳/۲۵
22:30
لهستان
کانادا
3
1
25
20
25
27
25
20
28
26

۰۳/۲۶
15:30
آرژانتین
آلمان
3
2
25
19
23
25
23
25
25
23
15
10
۰۳/۲۶
16:30
ژاپن
استرالیا
3
2
25
18
25
27
23
25
25
22
17
15
۰۳/۲۶
18:30
ایران
روسیه
3
0
25
20
26
24
25
23


۰۳/۲۶
18:30
چین
صربستان
1
3
17
25
22
25
27
25
18
25

۰۳/۲۶
18:30
فرانسه
آمریکا
1
3
25
23
22
25
26
28
25
27

۰۳/۲۶
19:30
پرتغال
برزیل
0
3
19
25
21
25
18
25


۰۳/۲۶
21:30
ایتالیا
بلغارستان
3
1
25
14
25
20
23
25
25
21

۰۳/۲۶
22:10
فرانسه
استرالیا
3
0
25
23
25
22
25
22


۰۳/۳۱
15:30
ایران
پرتغال
3
1
23
25
27
25
25
17
25
18

۰۳/۳۱
18:30
لهستان
آرژانتین
3
2
25
21
25
23
25
27
20
25
19
17
۰۳/۳۱
19:30
ایتالیا
صربستان
3
0
26
24
25
19
25
22


۰۳/۳۱
22:30
آلمان
روسیه
1
3
25
22
21
25
19
25
14
25

۰۴/۰۱
01:30
کانادا
چین
3
1
25
19
25
23
22
25
25
17

۰۴/۰۱
02:30
برزیل
بلغارستان
3
1
25
20
21
25
25
19
25
14

۰۴/۰۱
04:30
آمریکا
ژاپن
3
0
25
15
25
19
25
19


۰۴/۰۱
05:30
فرانسه
پرتغال
3
0
25
23
26
24
25
23


۰۴/۰۱
15:43
ایران
استرالیا
3
0
25
19
25
19
25
14


۰۴/۰۱
18:30
لهستان
صربستان
3
2
32
30
21
25
25
21
19
25
15
11
۰۴/۰۱
19:30
ایتالیا
آرژانتین
1
3
22
25
25
23
19
25
19
25

۰۴/۰۱
22:30
چین
ژاپن
0
3
19
25
20
25
23
25


۰۴/۰۱
23:30
بلغارستان
روسیه
0
3
20
25
20
25
21
25


۰۴/۰۲
01:30
برزیل
آلمان
3
2
20
25
25
18
21
25
25
17
15
13
۰۴/۰۲
04:30
آمریکا
کانادا
1
3
22
25
25
22
23
25
17
25

۰۴/۰۲
05:00
پرتغال
استرالیا
0
3
23
25
22
25
25
27


۰۴/۰۲
15:30
ایران
فرانسه
0
3
18
25
24
26
21
25


۰۴/۰۲
18:30
آرژانتین
صربستان
3
0
25
17
25
23
25
18


۰۴/۰۲
19:30
ایتالیا
لهستان
2
3
25
23
22
25
25
23
21
25
23
25
۰۴/۰۲
21:30
کانادا
ژاپن
3
2
25
18
26
24
23
25
21
25
15
13
۰۴/۰۲
21:30
آلمان
بلغارستان
2
3
28
26
25
18
23
25
19
25
10
15
۰۴/۰۳
01:30
آمریکا
چین
3
0
25
20
25
19
25
19


۰۴/۰۳
02:00
برزیل
روسیه
3
0
25
17
25
21
28
26


۰۴/۰۳
04:30
چین
آرژانتین
1
3
17
25
25
20
21
25
19
25

۰۴/۰۷
11:30
استرالیا
روسیه
0
3
20
25
15
25
18
25


۰۴/۰۷
14:30
ایران
صربستان
3
1
25
23
24
26
25
22
25
19

۰۴/۰۷
18:30
لهستان
ژاپن
3
1
22
25
25
19
27
25
25
20

۰۴/۰۷
20:00
بلغارستان
آمریکا
3
1
21
25
25
19
25
23
25
23

۰۴/۰۷
22:30
آلمان
پرتغال
3
1
28
26
20
25
25
10
25
23

۰۴/۰۷
23:00
کانادا
ایتالیا
1
3
25
15
20
25
22
25
18
25

۰۴/۰۸
00:30
برزیل
فرانسه
3
1
23
25
25
18
25
23
25
23

۰۴/۰۸
03:30
آرژانتین
روسیه
2
3
19
25
25
22
18
25
25
21
11
15
۰۴/۰۸
10:30
استرالیا
چین
3
1
24
26
25
15
25
22
25
18

۰۴/۰۸
13:30
آمریکا
صربستان
3
1
14
25
25
20
29
27
26
24

۰۴/۰۸
18:30
آلمان
لهستان
1
3
19
25
25
21
14
25
23
25

۰۴/۰۸
20:00
بلغارستان
ایران
0
3
23
25
23
25
21
25


۰۴/۰۸
22:10
پرتغال
ژاپن
1
3
20
25
22
25
25
22
20
25

۰۴/۰۸
23:00
فرانسه
ایتالیا
3
1
27
25
25
19
21
25
25
20

۰۴/۰۹
00:30
برزیل
کانادا
3
0
25
20
25
19
25
19


۰۴/۰۹
03:30
چین
روسیه
0
3
23
25
23
25
26
28


۰۴/۰۹
07:30
استرالیا
آرژانتین
0
3
23
25
18
25
24
26


۰۴/۰۹
10:30
آلمان
ژاپن
2
3
17
25
25
23
25
21
18
25
9
15
۰۴/۰۹
16:30
ایران
آمریکا
0
3
25
27
21
25
19
25


۰۴/۰۹
18:30
لهستان
پرتغال
3
0
25
18
25
21
25
20


۰۴/۰۹
19:30
صربستان
بلغارستان
3
0
25
23
25
12
25
18


۰۴/۰۹
22:10
کانادا
فرانسه
0
3
22
25
26
28
23
25


۰۴/۰۹
23:30
برزیل
ایتالیا
3
1
26
28
25
22
25
18
25
18

۰۴/۱۰
02:30

لیگ ملت‌های والیبال - گروه B

رتبه تیم بازی برد باخت SF SA PF PA امتیاز
1 لهستان 2 1 0 6 3 205 188 5
2 برزیل 2 1 1 5 5 212 213 3
3 ایران 2 0 2 3 6 189 205 1
1 2 3 4 5
برزیل
لهستان
2
3
23
25
25
23
21
25
25
21
9
15
۰۴/۲۰
02:00
ایران
لهستان
1
3
25
21
18
25
20
25
22
25

۰۴/۲۱
02:30
برزیل
ایران
3
2
25
20
25
23
24
26
20
25
15
10
۰۴/۲۲
02:30

لیگ ملت‌های والیبال - گروه C

رتبه تیم بازی برد باخت SF SA PF PA امتیاز
1 2 3 4 5

لیگ ملت‌های والیبال - گروه D

رتبه تیم بازی برد باخت SF SA PF PA امتیاز
1 2 3 4 5

لیگ ملت‌های والیبال - گروه E

رتبه تیم بازی برد باخت SF SA PF PA امتیاز
1 2 3 4 5

لیگ ملت‌های والیبال - گروه F

رتبه تیم بازی برد باخت SF SA PF PA امتیاز
1 2 3 4 5

لیگ ملت‌های والیبال - گروه G

رتبه تیم بازی برد باخت SF SA PF PA امتیاز
1 2 3 4 5

لیگ ملت‌های والیبال - گروه H

رتبه تیم بازی برد باخت SF SA PF PA امتیاز
1 2 3 4 5

لیگ ملت‌های والیبال - گروه I

رتبه تیم بازی برد باخت SF SA PF PA امتیاز
1 2 3 4 5

لیگ ملت‌های والیبال - گروه J

رتبه تیم بازی برد باخت SF SA PF PA امتیاز
1 2 3 4 5