لیگ ایران

رتبه تیم بازی برد باخت SF SA PF PA امتیاز
1 بانک سرمایه 17 15 2 47 11 1435 1186 45
2 شهرداری تبریز 17 14 3 43 23 1486 1398 37
3 سایپا 17 12 5 41 25 1524 1349 36
4 پیکان تهران 17 11 6 39 24 1494 1311 32
5 کاله مازندران 16 9 7 34 25 1389 1263 29
6 شهرداری ورامین 17 9 8 36 34 1551 1555 28
7 خاتم اردکان 17 8 9 32 36 1527 1551 22
8 هاوش گنبد 17 6 11 25 40 1298 1501 17
9 شمس 17 6 11 25 41 1402 1518 14
10 شهرداری ارومیه 17 5 12 28 41 1410 1588 17
11 سارویه ساری 16 4 12 23 39 1285 1438 13
12 پدافند کاشان 17 2 15 14 45 1240 1383 7
1 2 3 4 5
شمس
خاتم اردکان
2
3
17
25
19
25
25
23
26
24
12
15
۰۷/۱۶
14:00
ایرانیان گنبد
شهرداری ارومیه
3
1
25
20
25
19
19
25
25
20

۰۷/۱۶
14:00
بانک سرمایه
شهرداری ورامین
3
0
25
16
25
13
25
16


۰۷/۱۶
14:00
کاله مازندران
سایپا
0
3
23
25
21
25
21
25


۰۷/۱۶
14:00
سارویه ساری
پدافند کاشان
3
1
26
24
25
17
13
25
25
22

۰۷/۱۶
19:00
پیکان تهران
شهرداری تبریز
2
3
25
19
21
25
19
25
25
20
11
15
۰۷/۱۶
19:00
شهرداری ورامین
پیکان تهران
2
2
22
25
30
31
25
15
27
25

۰۷/۱۹
16:00
سایپا
شهرداری تبریز
0
3
26
28
22
25
23
25


۰۷/۱۹
16:00
شهرداری ارومیه
شمس
2
3
27
29
25
27
25
15
25
16
14
16
۰۷/۱۹
16:00
پدافند کاشان
بانک سرمایه
0
3
14
25
13
25
13
25


۰۷/۱۹
16:00
سایپا
شهرداری ورامین
3
2
22
25
27
29
25
15
25
17
15
10
۰۷/۲۶
15:00
کاله مازندران
شمس
3
0
25
21
25
23
25
23


۰۷/۲۶
16:00
شهرداری تبریز
ایرانیان گنبد
3
1
21
25
25
20
25
13
25
11

۰۷/۲۶
16:00
سارویه ساری
شهرداری ارومیه
2
3
27
29
25
22
27
25
24
26
13
15
۰۷/۲۶
16:00
پدافند کاشان
خاتم اردکان
1
3
23
25
17
25
25
19
25
27

۰۷/۲۶
16:00
بانک سرمایه
پیکان تهران
3
1
25
21
26
24
23
25
25
22

۰۷/۲۶
17:30
پیکان تهران
سایپا
3
2
25
23
20
25
25
19
21
25
15
7
۰۸/۰۸
13:00
شهرداری ارومیه
پدافند کاشان
3
0
25
23
29
27
25
16


۰۸/۰۸
13:00
شمس
شهرداری تبریز
2
3
22
25
21
25
25
10
25
21
10
15
۰۸/۰۸
13:00
کاله مازندران
سارویه ساری
1
3
25
23
22
25
23
25
22
25

۰۸/۰۸
13:00
شهرداری ورامین
هاوش گنبد
3
1
25
15
29
31
25
21
25
18

۰۸/۰۸
13:00
خاتم اردکان
بانک سرمایه
0
3
16
25
19
25
23
25


۰۸/۰۸
13:00

مقدماتی المپیک

رتبه تیم بازی برد باخت SF SA PF PA امتیاز
1 2 3 4 5

ریو 2016 - گروه A

رتبه تیم بازی برد باخت SF SA PF PA امتیاز
1 2 3 4 5

ریو 2016 - گروه B

رتبه تیم بازی برد باخت SF SA PF PA امتیاز
1 2 3 4 5

لیگ جهانی والیبال - گروه A

رتبه تیم بازی برد باخت SF SA PF PA امتیاز
1 فرانسه 9 8 1 26 7 792 673 25
2 برزیل 9 6 3 22 14 725 700 19
3 صربستان 9 6 3 21 14 711 675 18
4 روسیه 9 5 4 19 16 787 775 14
5 کانادا 9 5 4 18 20 843 858 12
6 آمریکا 9 4 5 19 16 816 804 14
7 شهرداری ورامین 9 4 5 18 19 808 819 14
8 لهستان 9 4 5 17 19 806 801 12
9 بلغارستان 9 4 5 16 22 819 861 10
10 آرژانتین 9 3 6 15 22 800 837 11
11 ایران 9 3 6 11 23 739 795 7
12 ایتالیا 9 2 7 13 23 798 846 6
1 2 3 4 5
فرانسه
بلغارستان
3
0
25
23
25
15
25
22


۰۳/۱۲
18:30
شهرداری ورامین
کانادا
2
3
22
25
25
19
24
26
25
23
13
15
۰۳/۱۲
18:40
برزیل
لهستان
2
3
20
25
25
20
25
19
22
25
8
15
۰۳/۱۲
19:30
روسیه
آرژانتین
3
0
25
17
25
18
25
19


۰۳/۱۲
20:40
صربستان
آمریکا
3
1
25
18
23
25
25
20
25
21

۰۳/۱۲
21:30
ایتالیا
ایران
3
0
25
22
25
23
25
22


۰۳/۱۲
22:30
ایتالیا
لهستان
1
3
25
21
17
25
18
25
23
25

۰۳/۱۳
16:30
بلغارستان
آرژانتین
2
3
23
25
25
23
25
20
21
25
12
15
۰۳/۱۳
17:40
کانادا
آمریکا
3
2
23
25
25
19
18
25
25
23
15
11
۰۳/۱۳
18:30
ایران
برزیل
1
3
25
21
19
25
22
25
21
25

۰۳/۱۳
19:30
روسیه
فرانسه
1
3
13
25
20
25
25
22
21
25

۰۳/۱۳
20:40
شهرداری ورامین
صربستان
3
0
25
20
25
18
25
23


۰۳/۱۳
21:30
آرژانتین
فرانسه
0
3
17
25
25
27
22
25


۰۳/۱۴
17:40
ایتالیا
برزیل
1
3
15
25
25
17
23
25
22
25

۰۳/۱۴
18:30
آمریکا
شهرداری ورامین
1
3
23
25
16
25
25
22
26
28

۰۳/۱۴
18:30
لهستان
ایران
1
3
25
18
23
25
23
25
22
25

۰۳/۱۴
19:30
روسیه
بلغارستان
2
3
25
21
25
15
22
25
25
27
13
15
۰۳/۱۴
20:40
کانادا
صربستان
1
3
23
25
21
25
25
20
20
25

۰۳/۱۴
21:30
صربستان
آرژانتین
3
0
25
18
25
22
25
23


۰۳/۱۹
18:00
کانادا
برزیل
1
3
25
23
20
25
22
25
23
25

۰۳/۱۹
18:10
ایتالیا
آمریکا
0
3
22
25
23
25
23
25


۰۳/۱۹
20:00
ایران
شهرداری ورامین
3
2
23
25
25
17
25
22
23
25
15
12
۰۳/۱۹
21:00
بلغارستان
لهستان
3
2
25
16
20
25
19
25
25
23
16
14
۰۳/۱۹
21:40
فرانسه
روسیه
3
1
25
12
22
25
25
21
25
18

۰۳/۱۹
23:00
شهرداری ورامین
آرژانتین
3
2
23
25
25
20
25
23
24
26
15
6
۰۳/۲۰
18:00
برزیل
لهستان
3
1
25
21
25
20
17
25
25
19

۰۳/۲۰
18:10
آمریکا
روسیه
3
0
25
20
25
22
25
22


۰۳/۲۰
20:00
ایران
صربستان
1
3
20
25
23
25
25
16
16
25

۰۳/۲۰
21:10
کانادا
بلغارستان
3
1
27
25
30
28
21
25
25
23

۰۳/۲۰
21:40
فرانسه
ایتالیا
3
1
21
25
25
21
25
21
26
24

۰۳/۲۰
23:00
ایران
آمریکا
0
3
17
25
22
25
28
30


۰۳/۲۵
19:30
لهستان
روسیه
0
3
22
25
17
25
21
25


۰۳/۲۵
22:55
ایتالیا
فرانسه
3
2
20
25
25
21
24
26
25
20
16
14
۰۳/۲۶
19:40
برزیل
بلغارستان
3
0
25
15
25
19
25
22


۰۳/۲۷
01:40
آرژانتین
صربستان
2
3
22
25
25
19
22
25
30
28
12
15
۰۳/۲۷
04:40
فرانسه
کانادا
3
0
25
16
25
15
25
21


۰۳/۲۷
19:40
آمریکا
روسیه
2
3
29
31
25
17
19
25
29
27
13
15
۰۳/۲۷
19:55
ایتالیا
شهرداری ورامین
1
3
22
25
24
26
27
25
16
25

۰۳/۲۷
22:40
لهستان
ایران
3
0
25
17
25
18
25
22


۰۳/۲۷
22:55
آرژانتین
برزیل
3
1
19
25
25
21
25
22
25
19

۰۳/۲۸
02:40
روسیه
ایران
3
0
26
24
25
18
25
18


۰۳/۲۸
19:55
لهستان
آمریکا
1
3
31
29
17
25
25
27
20
25

۰۳/۲۸
22:55
صربستان
برزیل
1
3
22
25
16
25
25
17
23
25

۰۳/۲۸
23:40
آرژانتین
بلغارستان
3
1
25
16
25
21
23
25
25
19

۰۳/۲۹
02:40

لیگ جهانی والیبال - گروه B

رتبه تیم بازی برد باخت SF SA PF PA امتیاز
1 2 3 4 5

لیگ جهانی والیبال - گروه C

رتبه تیم بازی برد باخت SF SA PF PA امتیاز
1 2 3 4 5

لیگ جهانی والیبال - گروه D

رتبه تیم بازی برد باخت SF SA PF PA امتیاز
1 2 3 4 5

لیگ جهانی والیبال - گروه E

رتبه تیم بازی برد باخت SF SA PF PA امتیاز
1 2 3 4 5

لیگ جهانی والیبال - گروه F

رتبه تیم بازی برد باخت SF SA PF PA امتیاز
1 2 3 4 5

لیگ جهانی والیبال - گروه G

رتبه تیم بازی برد باخت SF SA PF PA امتیاز
1 2 3 4 5

لیگ جهانی والیبال - گروه H

رتبه تیم بازی برد باخت SF SA PF PA امتیاز
1 2 3 4 5

لیگ جهانی والیبال - گروه I

رتبه تیم بازی برد باخت SF SA PF PA امتیاز
1 2 3 4 5

لیگ جهانی والیبال - گروه J

رتبه تیم بازی برد باخت SF SA PF PA امتیاز
1 2 3 4 5