لیگ ایران

رتبه تیم بازی برد باخت SF SA PF PA امتیاز
1 بانک سرمایه 22 19 3 60 16 1875 1583 57
2 سایپا 22 16 6 54 31 1958 1744 47
3 شهرداری تبریز 22 16 6 52 34 1933 1870 44
4 شهرداری ورامین 22 13 9 50 41 2053 2007 40
5 پیکان تهران 22 13 9 48 33 1907 1702 39
6 کاله مازندران 22 13 9 47 36 1940 1792 39
7 خاتم اردکان 22 11 11 42 45 1952 2002 30
8 هاوش گنبد 22 8 14 32 51 1687 1915 22
9 شمس 22 8 14 32 51 1687 1915 22
10 شهرداری ارومیه 22 7 15 38 53 1887 2079 23
11 سارویه ساری 22 5 17 30 54 1744 1949 17
12 پدافند کاشان 22 3 19 21 59 1699 1863 11
1 2 3 4 5
بانک سرمایه
شهرداری ورامین
3
0
25
16
25
13
25
16


۰۷/۱۶
14:00
کاله مازندران
سایپا
0
3
23
25
21
25
21
25


۰۷/۱۶
14:00
سارویه ساری
پدافند کاشان
3
1
26
24
25
17
13
25
25
22

۰۷/۱۶
19:00
پیکان تهران
شهرداری تبریز
2
3
25
19
21
25
19
25
25
20
11
15
۰۷/۱۶
19:00
شهرداری ورامین
پیکان تهران
2
2
22
25
30
31
25
15
27
25

۰۷/۱۹
16:00
سایپا
شهرداری تبریز
0
3
26
28
22
25
23
25


۰۷/۱۹
16:00
شهرداری ارومیه
شمس
2
3
27
29
25
27
25
15
25
16
14
16
۰۷/۱۹
16:00
پدافند کاشان
بانک سرمایه
0
3
14
25
13
25
13
25


۰۷/۱۹
16:00
سایپا
شهرداری ورامین
3
2
22
25
27
29
25
15
25
17
15
10
۰۷/۲۶
15:00
کاله مازندران
شمس
3
0
25
21
25
23
25
23


۰۷/۲۶
16:00
شهرداری تبریز
ایرانیان گنبد
3
1
21
25
25
20
25
13
25
11

۰۷/۲۶
16:00
سارویه ساری
شهرداری ارومیه
2
3
27
29
25
22
27
25
24
26
13
15
۰۷/۲۶
16:00
پدافند کاشان
خاتم اردکان
1
3
23
25
17
25
25
19
25
27

۰۷/۲۶
16:00
بانک سرمایه
پیکان تهران
3
1
25
21
26
24
23
25
25
22

۰۷/۲۶
17:30
پیکان تهران
سایپا
3
2
25
23
20
25
25
19
21
25
15
7
۰۸/۰۸
13:00
شهرداری ارومیه
پدافند کاشان
3
0
25
23
29
27
25
16


۰۸/۰۸
13:00
شمس
شهرداری تبریز
2
3
22
25
21
25
25
10
25
21
10
15
۰۸/۰۸
13:00
کاله مازندران
سارویه ساری
1
3
25
23
22
25
23
25
22
25

۰۸/۰۸
13:00
شهرداری ورامین
هاوش گنبد
3
1
25
15
29
31
25
21
25
18

۰۸/۰۸
13:00
خاتم اردکان
بانک سرمایه
0
3
16
25
19
25
23
25


۰۸/۰۸
13:00

مقدماتی المپیک

رتبه تیم بازی برد باخت SF SA PF PA امتیاز
1 2 3 4 5

ریو 2016 - گروه A

رتبه تیم بازی برد باخت SF SA PF PA امتیاز
1 2 3 4 5

ریو 2016 - گروه B

رتبه تیم بازی برد باخت SF SA PF PA امتیاز
1 2 3 4 5

لیگ جهانی والیبال - گروه A

رتبه تیم بازی برد باخت SF SA PF PA امتیاز
1 فرانسه 15 12 3 38 16 1295 1140 35
2 روسیه 15 11 4 36 14 1191 1096 34
3 آمریکا 15 11 4 37 19 1294 1183 33
4 صربستان 15 11 4 33 24 1289 1255 29
5 برزیل 15 10 5 34 21 1280 1213 30
6 لهستان 15 10 5 32 19 1221 1124 29
7 کانادا 15 8 7 29 24 1219 1227 25
8 ایتالیا 15 8 7 30 28 1315 1296 24
9 آلمان 15 7 8 29 30 1299 1307 23
10 ایران 15 7 8 29 30 1355 1344 21
12 ژاپن 15 6 9 23 37 1301 1374 15
12 بلغارستان 15 6 9 26 34 1281 1351 17
13 استرالیا 15 5 10 21 35 1236 1340 15
14 آرژانتین 15 4 11 23 34 1270 1326 15
15 چین 15 3 12 15 39 1173 1291 9
16 کره جنوبی 15 1 14 11 42 1108 1267 6
1 2 3 4 5
آرژانتین
آمریکا
2
3
27
25
26
24
24
26
21
25
10
15
۰۳/۰۴
12:30
چین
بلغارستان
2
3
18
25
25
18
25
19
17
25
11
15
۰۳/۰۴
16:00
لهستان
کره جنوبی
3
0
25
20
25
18
25
21


۰۳/۰۴
18:30
استرالیا
ژاپن
1
3
18
25
15
25
25
23
17
25

۰۳/۰۴
19:30
آلمان
ایتالیا
1
3
18
25
19
25
25
23
20
25

۰۳/۰۴
19:30
روسیه
کانادا
3
0
26
24
25
14
25
19


۰۳/۰۴
21:30
صربستان
برزیل
0
3
22
25
22
25
24
26


۰۳/۰۴
22:30
فرانسه
ایران
3
1
25
20
24
26
25
20
25
17

۰۳/۰۴
22:30
بلغارستان
آمریکا
1
3
19
25
25
22
19
25
20
25

۰۳/۰۵
12:30
چین
آرژانتین
3
0
25
22
25
21
25
18


۰۳/۰۵
16:00
لهستان
روسیه
3
0
25
15
25
23
25
23


۰۳/۰۵
18:30
ایتالیا
برزیل
3
2
18
25
25
19
25
21
24
26
15
8
۰۳/۰۵
19:30
استرالیا
ایران
0
3
23
25
23
25
21
25


۰۳/۰۵
19:30
کانادا
کره جنوبی
3
0
25
20
25
17
25
19


۰۳/۰۵
21:30
فرانسه
ژاپن
3
1
25
16
20
25
25
20
25
20

۰۳/۰۵
22:30
آلمان
صربستان
1
3
25
19
21
25
16
25
14
25

۰۳/۰۵
22:30
بلغارستان
آرژانتین
3
1
19
25
25
19
25
21
25
22

۰۳/۰۶
12:30
چین
آمریکا
0
3
20
25
24
26
18
25


۰۳/۰۶
16:00
ایران
ژاپن
1
3
22
25
28
30
25
23
23
25

۰۳/۰۶
17:30
لهستان
کانادا
3
1
25
21
26
24
21
25
25
17

۰۳/۰۶
18:30
برزیل
آلمان
3
0
26
24
25
23
26
24


۰۳/۰۶
19:30
فرانسه
استرالیا
3
0
25
17
25
20
36
34


۰۳/۰۶
20:30
ایتالیا
صربستان
3
0
25
21
25
18
25
16


۰۳/۰۶
21:30
کره جنوبی
روسیه
0
3
26
28
21
25
15
25


۰۳/۰۶
21:30
ژاپن
آمریکا
2
3
25
23
25
13
18
25
20
25
10
15
۰۳/۱۱
19:00
لهستان
فرانسه
3
0
25
19
25
20
25
22


۰۳/۱۱
19:00
استرالیا
روسیه
1
3
18
25
19
25
25
18
22
25

۰۳/۱۱
19:00
بلغارستان
صربستان
2
3
17
25
25
23
25
23
21
25
14
16
۰۳/۱۱
21:30
چین
آلمان
1
3
25
23
18
25
22
25
21
25

۰۳/۱۱
21:30
برزیل
کره جنوبی
3
0
25
21
25
19
25
19


۰۳/۱۱
22:35
کانادا
ایتالیا
3
1
22
25
27
25
25
23
25
16

۰۳/۱۲
01:40
آرژانتین
ایران
2
3
25
21
22
25
22
25
26
24
9
15
۰۳/۱۲
04:40
برزیل
ژاپن
3
0
26
24
25
19
25
20


۰۳/۱۲
16:05
لهستان
چین
3
0
25
19
25
18
25
21


۰۳/۱۲
18:30
روسیه
صربستان
2
3
25
20
23
25
23
25
25
22
12
15
۰۳/۱۲
18:30
کره جنوبی
آمریکا
0
3
23
25
21
25
11
25


۰۳/۱۲
18:40
آلمان
فرانسه
0
3
21
25
18
25
23
25


۰۳/۱۲
21:30
بلغارستان
استرالیا
0
3
23
25
23
25
24
26


۰۳/۱۲
21:30
ایران
ایتالیا
0
3
23
25
18
25
20
25


۰۳/۱۳
01:40
آرژانتین
کانادا
1
3
22
25
18
25
26
24
23
25

۰۳/۱۳
04:40
صربستان
استرالیا
3
2
25
23
25
19
20
25
25
27
15
9
۰۳/۱۳
17:30
کره جنوبی
ژاپن
1
3
18
25
21
25
25
21
25
27

۰۳/۱۳
17:35
لهستان
آلمان
1
3
18
25
21
25
25
21
25
27

۰۳/۱۳
18:30
برزیل
آمریکا
3
2
21
25
20
25
25
19
25
20
20
18
۰۳/۱۳
20:10
بلغارستان
روسیه
0
3
17
25
15
25
21
25


۰۳/۱۳
21:30
فرانسه
چین
2
3
25
16
22
25
21
25
25
16
13
15
۰۳/۱۳
21:30
ایران
کانادا
1
3
23
25
22
25
25
21
21
25

۰۳/۱۳
23:40
آرژانتین
ایتالیا
3
0
25
19
33
31
25
20


۰۳/۱۴
02:40
ایتالیا
لهستان
2
3
17
25
25
21
17
25
31
29
10
15
۰۳/۱۸
15:11
ژاپن
بلغارستان
0
3
14
25
21
25
27
29


۰۳/۱۸
15:12
چین
ایران
0
3
19
25
20
25
15
25


۰۳/۱۸
16:00
روسیه
برزیل
1
3
21
25
20
25
27
25
18
25

۰۳/۱۸
18:30
آرژانتین
صربستان
1
3
25
20
23
25
15
25
22
25

۰۳/۱۸
19:30
فرانسه
کره جنوبی
3
0
25
21
25
18
25
22


۰۳/۱۸
23:15
آلمان
آمریکا
3
0
25
19
25
22
25
13


۰۳/۱۹
01:10
کانادا
استرالیا
3
0
25
19
25
24
25
19


۰۳/۱۹
04:10
ایتالیا
بلغارستان
3
1
25
23
25
19
23
25
25
19

۰۳/۱۹
08:10
ژاپن
لهستان
1
2
16
25
21
25
20
15


۰۳/۱۹
11:40
ایران
برزیل
2
3
17
25
25
23
19
25
25
21
13
15
۰۳/۱۹
16:00
روسیه
چین
3
0
25
23
25
23
31
29


۰۳/۱۹
18:30
بلغارستان
لهستان
1
3
21
25
26
24
18
25
19
25

۰۳/۲۰
06:40
ژاپن
ایتالیا
3
2
21
25
25
21
23
25
25
22
15
10
۰۳/۲۰
10:10
فرانسه
صربستان
3
0
31
29
25
16
25
15


۰۳/۲۰
20:30
ایران
لهستان
3
0
26
24
26
24
25
22


۰۳/۲۶
03:00
آمریکا
صربستان
3
0
25
22
25
16
25
14


۰۳/۲۶
05:30
کره جنوبی
ایتالیا
2
3
23
25
19
25
25
22
25
22
12
15
۰۳/۲۶
09:30
استرالیا
چین
3
1
25
27
40
38
29
27
25
21

۰۳/۲۶
12:30
آلمان
آرژانتین
3
1
25
19
25
19
20
25
25
22

۰۳/۲۶
18:30
روسیه
ژاپن
3
0
25
16
25
22
25
23


۰۳/۲۶
21:30
ایران
صربستان
2
3
25
21
22
25
25
27
25
20
11
15
۰۳/۲۶
23:30
آمریکا
لهستان
3
0
25
20
25
19
25
19


۰۳/۲۷
21:51
کره جنوبی
چین
3
0
25
21
25
22
25
22


۰۳/۲۸
21:52
ایتالیا
استرالیا
1
3
25
27
25
18
19
25
23
25

۰۳/۲۸
21:52
آرژانتین
ژاپن
2
3
24
26
25
12
25
23
23
25
11
15
۰۳/۲۸
21:57
ایران
آمریکا
0
3
27
29
20
25
24
26


۰۳/۲۸
21:59
کانادا
صربستان
0
3
21
25
18
25
17
25


۰۴/۰۱
12:30
استرالیا
برزیل
0
3
22
25
19
25
19
25


۰۴/۰۱
15:40
چین
ژاپن
3
1
25
16
25
21
18
25
25
22

۰۴/۰۱
16:00
بلغارستان
آلمان
2
3
25
21
22
25
25
23
23
25
13
15
۰۴/۰۱
16:00
ایران
کره جنوبی
3
1
27
25
23
25
25
22
25
23

۰۴/۰۱
18:30
ایتالیا
روسیه
3
0
25
21
25
22
25
20


۰۴/۰۱
23:00
استرالیا
آرژانتین
1
3
20
25
19
25
25
20
21
25

۰۴/۰۲
12:10
ژاپن
صربستان
1
3
28
26
33
35
21
25
18
25

۰۴/۰۲
12:30
برزیل
لهستان
3
1
25
22
25
23
23
25
25
23

۰۴/۰۲
14:40
چین
کانادا
0
3
21
25
23
25
22
25


۰۴/۰۲
16:00
آلمان
کره جنوبی
3
0
25
23
25
18
25
19


۰۴/۰۲
16:00
ایران
بلغارستان
3
1
25
22
25
15
23
25
25
14

۰۴/۰۲
18:30
آمریکا
روسیه
0
3
23
25
15
25
23
25


۰۴/۰۲
20:00
ایتالیا
فرانسه
3
0
25
21
25
22
27
25


۰۴/۰۲
23:00
برزیل
آرژانتین
0
3
23
25
22
25
21
25


۰۴/۰۳
06:40
استرالیا
لهستان
0
3
16
25
24
26
23
25


۰۴/۰۳
09:40
ژاپن
کانادا
0
3
23
25
20
25
22
25


۰۴/۰۳
12:30
چین
صربستان
1
3
21
25
22
25
25
17
15
25

۰۴/۰۳
16:00
بلغارستان
کره جنوبی
3
2
19
25
25
22
25
18
22
25
15
12
۰۴/۰۳
16:00
ایران
آلمان
3
2
25
20
23
25
25
22
22
25
15
11
۰۴/۰۳
18:30
فرانسه
روسیه
3
0
25
20
25
13
25
18


۰۴/۰۳
20:00
ایتالیا
آمریکا
0
3
23
25
17
25
27
29


۰۴/۰۳
23:00

لیگ جهانی والیبال - گروه B

رتبه تیم بازی برد باخت SF SA PF PA امتیاز
1 2 3 4 5

لیگ جهانی والیبال - گروه C

رتبه تیم بازی برد باخت SF SA PF PA امتیاز
1 2 3 4 5

لیگ جهانی والیبال - گروه D

رتبه تیم بازی برد باخت SF SA PF PA امتیاز
1 2 3 4 5

لیگ جهانی والیبال - گروه E

رتبه تیم بازی برد باخت SF SA PF PA امتیاز
1 2 3 4 5

لیگ جهانی والیبال - گروه F

رتبه تیم بازی برد باخت SF SA PF PA امتیاز
1 2 3 4 5

لیگ جهانی والیبال - گروه G

رتبه تیم بازی برد باخت SF SA PF PA امتیاز
1 2 3 4 5

لیگ جهانی والیبال - گروه H

رتبه تیم بازی برد باخت SF SA PF PA امتیاز
1 2 3 4 5

لیگ جهانی والیبال - گروه I

رتبه تیم بازی برد باخت SF SA PF PA امتیاز
1 2 3 4 5

لیگ جهانی والیبال - گروه J

رتبه تیم بازی برد باخت SF SA PF PA امتیاز
1 2 3 4 5