جدول گلزنان سری آ ایتالیا

رتبه بازیکن تیم گل پنالتی خانه میهمان