جدول گلزنان لیگ اروپا

رتبه بازیکن تیم گل پنالتی خانه میهمان